Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından desteklenen, Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği tarafından “COST Eylemi HyperChildNET’’ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Kardiyometabolik Sendrom Hibrit Toplantısı’na siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Toplantının amacı, alanlarında uzman olan kanaat önderlerinin katkıları ile Kardiyometabolik Sendrom ve ilişkili hastalıklar konusunda bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşımla en son bilgi, araştırma ve deneyimleri karşılıklı etkileşim içerisinde paylaşmaktır.

“Kardiyometabolik Sendrom Hibrit Toplantısı” sırasında çok sayıda eğitici toplantılar, klinik olgu sunumları, sempozyumlar, sözlü ve poster sunumlar yer alacaktır. İlaç firmaları, medikal cihaz üreticileri, gıda üreticileri, ilgili dernek ve kuruluşlar ile ortaklaşa düzenlenen uydu sempozyumları en son araştırmaların ve deneyimlerin paylaşılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

“Kardiyometabolik Sendrom Hibrit Toplantısı”, kardiyologlar, pediatristler , nefrologlar, nörologlar, endokrinologlar, psikiyatristler, aile hekimleri gibi farklı uzmanlık alanlarındaki meslektaşlarımızı bir araya getirerek, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve uluslararası bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

“Kardiyometabolik Sendrom Hibrit Toplantısı”, ayrıca Covid 19 pandemisi ve çocukları ve ergenleri tehdit eden 21. yüzyılın salgını Obezite gibi önemli güncel konulara odaklanacaktır. Avrupa HyperChildNET COST Eylemi ağı, çocuklarda ve ergenlerde kan basıncı yönetimine ilişkin en son verileri, bilgileri ve deneyimleri paylaşacaktır.

Dünyanın dört bir yanından çeşitli uzmanlık alanındaki siz değerli meslektaşlarımızın toplantımıza canlı ve çevrimiçi katılımınızın bilimsel olarak teşvik edici ve zenginleştirici olacağına inanıyoruz.

Serap Erdine - Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı
Cevdet Erdöl - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Reinhold Kreutz - Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı
Empar Lurbe - Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkan Yardımcısı
Giuseppe Mancia - Avrupa Hipertansiyon Derneği Eski Başkanı

ÖNEMLİ TARİHLER