KARDİYOMETABOLİK SENDROM HİBRİT TOPLANTISI
İstanbul, 26-28 Mayıs , 2022

Bilimsel Program

SAAT SALON A
10.00 -10.30 Açılış
S.Erdine(Türkiye), C.Erdöl(Türkiye), R.Kreutz(Almanya), E.Lurbe(İspanya), G.Mancia(İtalya)
10.30- 12.00 Oturum 1
Oturum Başkanları: Y.Karakoc (Türkiye),E.Lurbe (İspanya),G.Mancia (İtalya)
10.30-10.50 Pediyatrik primer hipertansiyon: Bilinenlerdeki eksikler ve gereksinim duyulan araştırmalar
E.Lurbe (İspanya)
10.50-11.10 Pediyatrik hipertansiyonda ambulatuvar kan basıncı- Sirkadiyen kan basıncı
E.Wühl ( Almanya)
11.10-11.30 Ergenlerde ve genç erişkinlerde karotid intima- medya kalınlığı: Obezite ve Hipertansiyonla İlişkisi
Julia Büschges ( Almanya)
11.30-11.50 Hassas Tıp
A Dominiczak (Birleşik Krallık)
11.50-12.00 Tartışma
12.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.30 Oturum 2
Oturum Başkanı: S.Erdine (Türkiye)
14.00-14.20 Renal denervasyonun güvenilirliği ve etkinliğine ilişkin güncel kanıtlar
V. Aytekin (Türkiye)
14.20-14.40 Avrupa Hipertansiyon Derneği Renal Denervasyon belgesine bakış
K. Tsioufis (Yunanistan)
14.40 -15.00 Başarılı bir Renal Denervasyon işlemi için güncel teknoloji ve teknik ipuçları
A.B. Çatakoğlu (Türkiye)
15.00-15.20 Renal Denervasyon-Maliyet yarar analizi
G. Koçkaya (Türkiye)
15.20-15.40 Tartışma ve alınacak mesajlar
16.00-16.30 Kahve molası
16.30-17.30 Oturum 3
Yuvarlak masa toplantısı:
Oturum Başkanları: S. Erdine (Türkiye) , D. Drozdz (Polonya)
16:30-16:40 HyperChildNET Nedir ? Süregelen etkinlikler
E.Lurbe (İspanya)
16:40-16:50 Hipertansiyonun tanısı ve kontrolünde HyperChildNET
E.Wühl ( Almanya)
16:50-17:00 HyperChildNET - Kişisel deneyimler
K. Azukaitis (Litvanya), J. Álvarez (İspanya)
17:00-17:10 HyperChildNET - Bilimsel veriler
F.Fernandez Aranda (İspanya)
17:10-17:20 Avrupa HyperChildNET haftası 2022. Avrupa Pediyatri Akademisi deklerasyonu
A. Mazur (Polonya)
17:20-17:30 Tartışma
18.00-19.00 Açılış Töreni
SAAT SALON A
9.30-10.45 Oturum 4
Oturum Başkanları: E.Wühl(Almanya), K. Azukaitis (Litvanya)
9.30-9.40 Çocuklarda ve genç erişkinlerde kan basıncı ölçümü
S.Stabouli (Yunanistan)
9.40-9.50 Tuz, çocuklar ve kan basıncı
G. Simonetti (İsviçre)
9.50-10.00 Akılcı ilaç kullanımının etkisi
A. Jankauskiene (Litvanya)
10.00-10.10 Primer hipertansiyon immunometabolik bir hastalıktır
M. Litwin (Polonya)
10.10-10.30 Çocuklarda ve genç erişkinlerde yürütülen boylamsal çalışmalardan kardiyovasküler sağlık konusunda neler öğrenebiliriz? KIGGS Deneyimi
H. Neuhauser (Almanya)
10.30-10.40 Tartışma
10.40 -11.00 Kahve molası
11.00-12.30 Oturum 5
Oturum Başkanları: S.Stabouli(Yunanistan),A.Jankauskiene (Litvanya)
11.00-11.15 Yeme bozuklukları ve obezite : Ortak ve farklı etkenler
F. Fernandez-Aranda (İspanya)
11.15-11.30 Hipertansiyon ve kardiyometabolik sendrom
M. Sinha (Birleşik Krallık)
11.30-11.45 Obezite ve kardiyometabolik risk faktörleri: Çocukluktan erişkinliğe
D. Drozdz (Polonya)
11.45-12.00 Genç erişkinlerde oyun ve çevirimiçi oyun: Risk kombinasyonu mu?
S. Jimenez (İspanya)
12.00-12.15 Obezite ve Hipertansiyon : Beyindeki özel uyarı yolaklarının rolü
A. Mazur (Polonya)
12.15-12.30 Tartışma
12.30-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.30 Oturum 6
Oturum Başkanları: B.Gorenek(Türkiye),D.Lovic (Sırbistan)
14.00-14.30 Dislipidemi Kılavuzları-Güncel Bilgiler
M.Kayıkçıoglu (Türkiye)
14.30-15.00 Kardiyovasküler risk değerlendirilmesi: Psikososyal faktörlerin etkisi
T.Şahin (Türkiye)
15.00-15.30 Hipertansiyonda yaşam tarzı önerileri: SCHEHERAZADE Study
E.Cinteza(Romanya), M.Dorobantu(Romanya)
15.30-16.00 Arteriyel Sertlik
K.Nas(Macaristan)
16.00-16.30 Dirençli hipertansiyonda güncel ve yeni antihipertansif ilaçlar
R.Kreutz(Almanya)
16.30-17.00 Kahve molası
17.00-18.30 Oturum 7
Oturum Başkanları: Julio Álvarez (İspanya), C. Soydaş(Türkiye)
17.00-17.30 Çocuklarda COVID-19
F.Haslak(Türkiye)
17.30-18.00 COVID-19’un kardiyovasküler sistem üzerine etkisi
F.Aliyev(Azerbaycan)
18.00-18.30 Uzamış COVID’in sağlık üzerine etkisi
J.Redon(İspanya)
SAAT SALON A
9.00-10.30 Oturum 8
Oturum Başkanları: H.Tezcan (Türkiye), Ö. F. Beşer (Türkiye)
9.00-9.30 Hipertansiyonda sempatik aktivasyon ve uç organ hasarı
G. Grassi (İtalya)
9.30-10.00 Kardiyorenal sendrom
T. Ecder (Türkiye)
10.00-10.30 Diyabette kan basıncı hedefleri
J.Redon (İspanya)
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.30 Oturum 9
Oturum Başkanları: S.Aytekin(Türkiye), Sabahat Ecder(Türkiye)
11.00-11.30 Antihipertansif tedavi ile korunma
G. Mancia (İtalya)
11.30-12.00 Komplike olmayan hipertansiyonda beta blokerler
D.Lovic (Sırbistan)
12.00-12.30 Hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon-Güncel bilgiler
B.Görenek (Türkiye)
12.30-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.30 Oturum 10
Azerbeycan Kardiyoloji Derneği - Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: T. Ecder(Türkiye), S. Erdine (Türkiye), U. Rahimov (Azerbaycan)
15.30-15.50 Kahve Molası
15.50-18.00 Oturum 11
Oturum Başkanları: J. Redon (İspanya), C. Borghi (İtalya)
15.50-16.10 Manşonsuz kan basıncı ölçüm cihazları - Son gelişmeler
M. Burnier(İsviçre)
16.10-16.40 Ürik asit ve kardiyovasküler hastalık riski: Son kanıtlar ve etkileri
C. Borghi (İtalya)
16.40-17.00 Hipertansiyon araştırmalarında Meta-analizler
M. Brunstrom (İsveç)
17.00-17.20 Hipertansiyon tedavisinde güncel yaklaşımlar: e-sağlık çözümleri ve yapay zeka
S.Erdine (Türkiye)
17.20-17.40 Tartışma
17.40-18.00 Kapanış
E. Lurbe (İspanya), S. Erdine (Türkiye), G. Mancia (İtalya)

ÖNEMLİ TARİHLER